Strona została zoptymalizowana dla następujących przeglądarek: Serdecznie Witamy
na naszej parafialnej stronie!!!
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
Dnia 31 czerwca 2000 roku, w III rocznicę powstania Parafii z polecenia ks. Biskupa została powołana pierwsza Rada Parafialna. W skład Rady weszli: z urzędu (Proboszcz Parafii ks. Andrzej Cag, p. organista Kazimierz Kosiorowski, p. kościelny Edward Łakomy), z nominacji (Przewodniczący poszczególnych zespołów duszpasterskich parafii tj. Caritas, Rada Kultury, Panie z Koła, Kościół Domowy, p. Sołtys oraz Naczelnik OSP). Przewodniczącym Rady został ks. Proboszcz Andrzej Cag, Pan Jan Wagner został wybrany Zastępcą Przewodniczącego, a Pani Józefa Szypuła mianowana została Sekretarzem Rady.

Rok 2008 to prace nad utworzeniem nowej Rady Parafialnej. Dnia 11 kwietnia 2008 roku ks. bp Andrzej Dzięga, Biskup Sandomierski zatwierdził skład osobowy Rady Duszpasterskiej , powołanej dnia 05.04.2008 roku:

Przewodniczący Rady: ks. Andrzej Cag
Zastępca: Pan Marian Wilk
Sekretarz: Pani Józefa Szypuła
Członkowie: Panie Bożena Mazur, Pani Teresa Jagoda, Pan Czesław Gil, Pan Grzegorz Halat, Pan Marian Lampart, Pan Stanisław Czekaj, Pan Marek Łeptuch, Pan Tadeusz Styga, Pan Marian Zięba, Pani Barbara Kosiorowska, Pan Andrzej Kamiński, Pan Bogdan Kopeć, Pan Jerzy Wrona, Pan Zbigniew Bomba, Pan Stanisław Zdyrski, Pan Tadeusz Łeptuch, Pan Kazimierz Kosiorowski, Pan Jan Zięba, Pan Franciszek Wrona, Pani Elżbieta Wdowiak, Pani Irena Rębisz, Pan Ryszard Łeptuch, Pan Krzysztof Kwarta, Pani Jolanta Stolarz.