Strona została zoptymalizowana dla następujących przeglądarek: Serdecznie Witamy
na naszej parafialnej stronie!!!
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
Dnia 12 grudnia 1999 roku przy parafii powstaje Koło Muzyczne. Dla członków orkiestry zostały wyremontowane instrumenty muzyczne. Od 2003 roku spotkania orkiestry odbywały się systematycznie we środy od godz. 1600. Dyrygentem orkiestry jest p. Kazimierz Kosiorowski, natomiast członkami parafianie z Komorowa, dorośli oraz młodzież. Orkiestra uświetnia uroczystości parafialne oraz reprezentuje Komorów w uroczystościach na szczeblu gminnym, powiatowym, diecezjalnym.