Strona została zoptymalizowana dla następujących przeglądarek: Serdecznie Witamy
na naszej parafialnej stronie!!!
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
W grudniu 2007 r. została założona strona internetowa. Administratorami strony są bracia: Łukasz i Jakub Ryk.
Dzięki pracy tej grupy duszpasterskiej możliwe jest dotarcie do szerszego grona odbiorców poprzez wykorzystanie technik medialnych. Strona internetowa wciąż jest modyfikowana i ulepszana. Celem tej formy duszpasterstwa jest dotarcie do wszystkich wiernych i przyjaciół parafii Komorów, również przebywających poza granicami kraju. Ta wirtualna łączność niechaj buduje poczucie bliskości ze wspólnotą parafian Komorowa. Wykorzystanie Internetu daje możliwość doskonalenia wirtualnego obrazu parafii. Mile widziane są sugestie i uwagi dotyczące prowadzonej strony